Activiteiten

Op de boerderij is altijd iets te beleven. De activiteiten op de Molenhoeve zijn daardoor zeer gevarieerd en gebonden aan het seizoen van het jaar. Dit versterkt de betrokkenheid. Bij de activiteiten houden wij rekening met wat u wilt en kunt. U moet niets, hoewel we u wel in alle ontspannenheid zullen stimuleren te genieten van alle mooie dingen die het boerenleven biedt. Daarbij richten wij ons op u en uw mogelijkheden. Dat betekent dat wij ons niet zozeer afvragen óf u kunt participeren, maar veel meer hóe u kunt deelnemen. Natuurlijk houden wij rekening met uw beperkingen.

Het agrarische werk daagt uit. Er gaat een positieve werking uit van het zijn in de natuur, het verzorgen van de dieren en het gezamenlijk breiden en nuttigen van de warme maaltijd. Hier spelen horen, zien, voelen, ruiken maar vooral genieten een belangrijke rol.