Vrienden

Zorgboerderij de Molenhoeve ontvangt ouderen met een beperking die baat hebben bij activiteiten op de boerderij en haar prachtige omgeving.

Zorgboerderij de Molenhoeve is een zelfstandige boerderij en ontvangt geen subsidies. Onze financiering komt uit het Persoons Gebonden Budget van onze cliënten.

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve is opgericht om financiële ondersteuning te bieden aan activiteiten en middelen die niet uit het budget van de zorgboerderij kunnen worden bekostigd. De extra’s dus! De bedoeling hiervan is om door middel van de extra’s de deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen in het dragelijk maken en het vertragen van hun beperking(en).

Wilt u ook bijdragen aan een zinvolle en gezonde dagbesteding voor ouderen met een beperking? U kunt stichting Vrienden van de Molenhoeve helpen door een éénmalige donatie te doen. Ook kunt u vriend worden van Stichting Vrienden van de Molenhoeve door periodiek een bepaald bedrag te doneren. Door periodiek te schenken aan de stichting Vrienden van de Molenhoeve zijn uw giften 100 % aftrekbaar.

Alle donaties dragen bij aan het welzijn en de belangenbehartiging van de deelnemers van Zorgboerderij de Molenhoeve. U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer: NL53 RABO 0309 4411 29 t.n.v. Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve te Streefkerk. De stichting is erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

 

Plan bij start Stichting Vrienden van de Molenhoeve

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief van mei 2021

Nieuwsbrief van December 2020

Nieuwsbrief van juni 2020

Jaarverslagen:

Financieel Jaarverslag 2017

Financieel Jaarverslag 2018 

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020